Kontaktinformasjon

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening

Postboks 24, 3480 FILTVET

Org.nr.:       994 207 849

Bankkonto:   2240 60 55357

Bankkonto hytteleie:  1503 41 81052

Bankkonto Fuglemyr skytebane:  1503 18 22510

Vipps ID:  117596, ...eller søk opp Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening

 

STYRET

Leder:               Per Ivar Gundersen, Tel 952 90 867

Nestleder:          Martin Hansen, Tel 948 68 808

Kasserer:           Line Johansen, Tel 481 05 182

Sekretær:          Simon Cederholm, Tel 982 08 627

Styremedlem:     Arne Furset, Tel 922 07 335

Styremedlem:     Pia-Christin Hansen Bjerke, Tel 954 50 093

 

Ung-kontakt

                         TBA

Kvinnekontakt

                         Pia-Christin Hansen Bjerke, Tel 954 50 093

Jaktutvalget

Leder:               Tom Granli, Tel 906 72 008

Medlem:            Tommy Westad

Medlem:            Arnfinn Nilsen

Medlem:            Kim Storstein Jønsson

Medelm:            Petter Dambo

Hytteutvalget

Leder:              Jonny Olsen, Tel 952 48 997 

Medlem:           Arne Furset

Medlem:           Per Kristian Ekern

Medlem:           Stephan Karlsen

Medlem:           Stefan Rasmussen

Medlem:           Linda Olsen

Fiskeutvalget

Leder:             Sigurd Holdhus , Tel 905 73 229

Medlem:          Joakim Nicolaysen

Medlem:          Christopher Weiby

Medlem:          Jon Trygve Ekern

Medlem:          Christian Røttervold

Skytebaneutvalget Fuglemyr

Leder:             Janne Frellumstad Gustavsen, Tel 948 57 042

Medlem:          Ann Kristin Søbye

Medlem:          Svein Rotstigen

Medlem:          Arne Bengtsson

Medlem:          Kai Mjøsund

Medlem:          Magnus Loddengaard Folkestad

Valgkomite

Leder:             Bjørn-Tore Hansen, Tel 901 27 500

Medlem:          Sten Floberg

Revisorer

Revisor:           

Revisor:           

 

Verv i SHJFF ?

Meld deg som kandidat i dette skjemaet. Styre- og utvalgsverv som står på valg velges på årsmøtet. Verv krever hovedmedlemskap i SHJFF.