Tilleggstildeling rådyrløyver 2020

29.09.2020 20:22

Etter avsluttet bukkejakt er tilleggstildelinger iht. forhåndstrekningen 9/7-20 gjennomført. 

Tildelingen har fulgt samme prinsipp som ved hovedtrekning.

Totalt 7 nye tildelinger av rådyrløyver er gjort med bakgrunn i løyver som er frasagt, ikke tildelt i hovedtrekning, samt dyr som ikke er felt i bukkejakta.

Oppdatert oversikt over rådyrjegere i de ulike terrengene i høst finnes her.

De som har fått tilleggstildeling er blitt kontaktet.

Lykke til med høstens eventyr!

Jaktutvalget