SHJFF

SHJFF ble stiftet i 1947. De over 200 medlemmene er jakt-, fiske-, eller friluftsinteresserte brukere av Hurummarka.
Foreningen er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund og har et tett samarbeid med grunneierne.
SHJFF driver kultiveringsarbeid i fiskevann, skytetrening på leirduebane og riflebane, oppsyn av jakt og innlandsfiske, samt utleie av hytter ved Rødvannet. Foreningen selger fiskekort, småviltkort og administerer rådyrforvaltingen i terrengene som disponeres.

- Vårt formål er å bestrebe forvaltningen av vilt- og fiskebestanden på en slik måte at artsrikdommen og mangfoldet bevares, samt å legge til rette for at allmennheten får tilgang til jakt og fiske -

Foreningen jobber på frivillighetsbasis og nedlegger betydelig arbeidsinnsats i forvaltningen av jakt- og fiskeaktivitetene på Hurum. I tillegg tilrettelegges aktiviteter for å fremme friluftsinteressen blant barn og unge.

Medlemmer med interesse for de enkelte utvalg kan henvende seg til utvalgsleder eller utvalgsmedlemmene.

Medlemskap er åpent for alle etter gjeldende regler.

- Foreningens arbeid bidrar til et reelt rekreasjonstilbud i Hurums unike friluftsområder !