Rødvannet sett fra hyttetunet

Rødvannet sett fra hyttetunet