Turforslag

Det finnes mange flotte turmål innen grei rekkevidde fra Rødvannshyttene. Dette er noen:

Cellene

"Cellene" ligger i Vestre Askedal i øst-foten av Skavmyrfjellet sydvest for Stikkvannskollen og nord for Sæterpytten. Dette er en naturlig hule under en stor stein med to utganger, og hulen rommet liggeplass til åtte mann under krigen. Når hulen var i bruk, var det plankedør i hovedinngangen. 

Historie

Mot slutten av 2. verdenskrig kom det beskjed fra motstandsbevegelsen Milorg at det skulle opprettes flere celler (tropper) med mannskap som skulle samles i enkle steinhytter på skauen i Røyken og Hurum. Steinhyttene skulle bygges av troppene, men hulen i Vestre Askedalen ble brukt som alternativ til steinhytte. Det opprinnelige formålet med cellene var å gi militær kommandotrening for så å reise hjem, men mange var på den tiden allerede ettersøkt av tyskerne og de fleste ble værende. Milorg-kurerer sørget for matforsyninger til cellene, på avtalte plasser. "Gutta på skauen" hadde som hovedoppdrag å gjennomføre sabotasjeaksjoner primært mot lagere av bensin og olje samt øvrige mål som var viktig for okkupasjonsmakten. Blant annet ble dieseltanken ved Verket sprengt og spritfabrikken ved Tofte Cellulose samt svovelsyrefabrikken i Verpen sabotert.

Veibeskrivelse

Når du har passert Sæterpytten på vei nordover og følger stien opp Vestre Askedal langs bekken kommer du til et skilt med "cellene" etter ca. 500 meter. Se til venstre, og 15 meter fra deg ser du hulene. Ta med lommelykt !

Posisjon

  Grader minutter og sekunder Desimalgrader Desimalminutter
Nord (lat) 59° 37' 23" 59,6231° 59° 37,38'
Øst (long) 10° 31' 21" 10,5225° 10° 31,35'


 

Stikkvannstårnet

Tårnet på Stikkvannet står på Hurums høyeste punkt, 361 moh. Det gamle utkikkstårnet ble i sin tid bygd for å holde brannvakt i skogsområdet, men i senere tid er funksjonen overtatt av fly. Ved siden av tårnet ligger det driftsbygning med installasjon av mobilantenner m.m.  Fra Stikkvannstoppen kan man se se 7 fylker.

Ser man østover fra stikkvannskollen får man øye på værstasjonen på Nilsåsen som ble bygd i 2010. Den erstattet radaren i Asker og dekker det sentrale østlandsområdet med værdata. Toppen av konstruksjonen rager 363 moh.  

Veibeskrivelse

Når du går nordover opp dalen fra cellene (se ovenfor) går det av en sti på skrå til høyre etter ca. 150 meter. Følg denne et stykke oppover til du kommer til bløtt terreng hvor det blir vanskeligere å ta seg frem. Skjær på skrå oppover til høyre (nordøst) mot Stikkvanntårnet. Her blir det god trim i stigningen oppover, men desto herligere og komme til topps !

Posisjon

  Grader minutter og sekunder Desimalgrader Desimalminutter
Nord (lat) 59° 37' 50" 59,6306° 59° 37,83'
Øst (long) 10° 31' 29" 10,5247° 10° 31,48'


 

Barlindskogen

Barlindskogen ligger i Østre Askedal, en trang dal sørøst for Stikkvannskollen og nord for Sæterpytten. Foruten Barlindtrær, som kan bli over 2000 år gamle, finnes de fleste løvtresorter her. I Barlindskogen er blitt det hentet bar til kransebinding i flere hundre år, men man sluttet med dette i 1950-årene. Det fleste trærne i Hurum er derfor nå ganske pene. 

Veibeskrivelse

Når du er ved tårnet på Stikkvannskollen (se ovenfor) følger du traktorsporene som går utover kollen mot syd. Gå over på sydvestsiden der ute og følg stien ned mot Sæterpytten og videre inn i Barlindskogen.

Posisjon

  Grader minutter og sekunder Desimalgrader Desimalminutter
Nord (lat) 59° 37' 26" 59,6239° 59° 37,43'
Øst (long) 10° 31' 40" 10,5278° 10° 31,67'