Takk for innsendt fellingsrapport for rådyrjakta 2021.

- Din rapport bekreftes herved mottatt.

 

Med hilsen

Søndre Hurum JFF