Jegerprøven

Jakt og fangst krever kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, de jaktbare artene og om lover og regler. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, må derfor bestå jegerprøven før jakt eller fangst. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning.

Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret du fyller 14 år. 

Jegerprøven avsluttes med elektronisk eksamen.

Studieplan for Jegerprøvekurset finner du her.  

Mer info hos Norges Jeger- og Fiskerforbund: 

____________________________

Det avholdes normalt ett jegerprøvekurs i året på Hurum. 

 

Fotogalleri

Fotogalleriet er tomt.