Årsmøte SHJFF avholdes torsdag 27. mars kl 19

09.03.2014 23:00

Årsmøtet for Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening avholdes på Fuglemyr skytebaneanlegg torsdag 27. mars kl. 19:00.

Saker til behandling må være styret i hende innen 19. mars.

Dagsorden for årsmøtet finner du her.

Vel møtt!

Hilsen styret