Årsmøtet SHJFF 2014

28.03.2014 09:10

Årsmøtet i SHJFF ble avholdt på Fuglemyr skytebaneanlegg torsdag 27. mars. 

Presentasjonen fra årsmøtet finner du her.

Protokoll, valgliste, vedtekter, regnskap og årsberetning finner du   her  .

Oppsummert har foreningen hatt et godt år i 2013 med økning i aktiviteter, engasjement og antall medlemmer. Dette er et resultat av fokusert arbeid som kommer oss alle til gode. Noen praktiske endringer som ble vedtatt på årsmøtet:

- Utstedelse av gjestejegerkort for småviltjakt:  Gjestekortene var tidligere begrenset til helgene. Det er nå åpnet for at gjestekortene utstedes i tidsperiode på lik linje med småviltkort for medlemmer, dog med 2 dagers varighet. Dette vi si at gjestejegere i samjakt med medlemmer nå også kan jakte i ukedagene.

- Forbudet mot å fiske med belly-boat i vannene er opphevet. Styret og årsmøtet ser ikke lenger noen praktisk hensikt med forbudet.

- Mange aktiviteter er planlagt og vil bli gjennomført i 2014. Følg med på nettsider, facebook og mail !

SHJFF har gått til anskaffelse av betalingsterminal, som i første rekke innebærer at det nå er mulig å betale med bankkort på leirduebanen samt ved kjøp av hundefôr. Dette tilbudet planlegges utvidet også til riflebanen og øvrige aktiviteter.

Styret jobber fortløpende med saker som skal gi medlemmene bedre vilkår i utøvelse av sine aktiviteter, les mer i årsmøtepresentasjonen linket ovenfor.

Vi ønsker nyvalgte krefter velkommen inn i styre og utvalg !

Hilsen styret