Åpnet for jakt 1.-20. oktober 2016

29.09.2016 15:15

For sesongen 2016 er det åpnet for jakt 1. - 20. oktober i SHJFF sine terreng.

I denne perioden stanses normalt vår jakt av hensyn til elgjakten. Endringen i år kommer som følge av innført  elgfredning samt velvilje fra samtlige grunneiere vi har avtale med. En stor takk til grunneierne, - og god jakt til jegerne!!

Styret