Årsmøte i SHJFF avholdes 31. mars 2020 kl 19:00

01.03.2020 20:10

Årsmøte 2020 i Søndre Hurum JFF avholdes for medlemmene i klubbhuset på Fuglemyr skytebane 

tirsdag 31. mars kl 19:00.

Innkalling og dagsorden finnes her.

Vel møtt!

Styret