Årsmøte SHJFF 2016

21.02.2016 19:16

Søndre Hurum JFF avholder ordinær generalforsamling i klubbhuset på Fuglemyr Skytebane onsdag 9. mars 2016 kl 19:00.

Saker til behandling må være styret i hende innen 6. mars og sendes på epost til: sondre.hurum@njff.org

Innkalling og dagsorden finnes her.

Det vil bli enkel servering.

Det er mange verv som står på valg i år. Det er behov i alle utvalg og styre, og det oppfordres til å stille som kandidat til verv på valget.

Vær med og gjør en forskjell;  meld din interesse i skjemaet til høyre på disse nettsidene her.

VEL MØTT !

Styret