Årsmøte SHJFF 2020

06.08.2020 21:06

Det gjøres nytt forsøk på å gjennomføre årsmøte for 2020, torsdag 3. september kl 19 i klubbhuset på Fuglemyr skytebane. Se formell innkalling med agenda her.

Pga. pandemisituasjonen ber vi om påmelding til årsmøtet for å kunne vurdere forsvarlig gjennomføring i forhold til forsamlingens størrelse og lokalets kapasitet.

Påmelding gjøres i webskjemaet her.

Det tas forbehold om avlysning hvis gjennomføring ikke vurderes forsvarlig i henhold til FHI’s retningslinjer, eller hvis endringer i smittesituasjonen innen årsmøtedato tilsier økt risikobilde.     

Vel møtt!

Styret