ÅRSMØTE SHJFF 21. mars 2023

20.02.2023 19:42

Årsmøte 2023 for medlemmer i Søndre Hurum JFF avholdes på Tofte ungdomskole tirsdag 21. mars kl. 19:00.

Innkalling og dagsorden finner du her: Innkalling2023.pdf (158,6 kB)

Saker til behandling må være styret i hende senest 7. mars, og sendt på epost til post@shjff.no

Vel møtt!

Styret