ÅRSMØTE SHJFF 30. mars

01.03.2022 18:59

Årsmøte 2022 for medlemmer i Søndre Hurum JFF avholdes i klubbhuset på Fuglemyr skytebane onsdag 30. mars kl. 19:00.

Innkalling og dagsorden finner du her.

Saker til behandling må være styret i hende senest 16. mars, og sendt på epost til post@shjff.no

Vel møtt!

Styret