Dokumenter til årsmøte 2023

14.03.2023 19:54

_Innkalling årsmøte 2023.pdf (162375)
Sak 1_Vedtekter Søndre Hurum JFF godkjent NJFF.pdf (152208)
Sak 2_Valg av elektroniske skiver.pdf (171141)
Sak 3_Jaktreglement forslag årsmøte 2023.pdf (130732)
Sak 4_Valg av tiltak Torsteinseter.pdf (124954)
Styrets årsberettning 2022.pdf (28622)
Økonomirapport 2022.pdf (7792652)
Årsrapport Fiskeutvalget 2022.pdf (132616)
Årsrapport Hytteutvalget 2022.pdf (169012)
Årsrapport jaktutvalget 2022.pdf (134224)
Årsrapport rifleutvalget 2022.pdf (129914)