Dugnad Fuglemyr Skytebane søndag 9. mai

29.04.2021 08:47

Skytebaneutvalget på Fuglemyr kaller inn til dugnad søndag 9. mai 2021 kl,. 11.00.

Det er en del som bør ordnes før vi setter i gang med en ny sesong.

Det som bør gjøres er:

  • Se over, og evt bytte skiver og gummibånd
  • Bergknauser på siden av banen må dekkes til med plater for å hindre rikosjetter når skiver på 50 m. benyttes
  • Lage nye skivestativer til 25, 50 og 75 meters hold
  • Felle noen trær på siden av banen
  • Kappe busker i området foran skivene
  • Generell opprydning i området rundt standplasshuset så det er hyggeligere å sitte ute.

De som har motorsag, ryddesag og annet nødvendig og nyttig utstyr er det fint om dere tar med dette.

Vi håper at alle kan avse noen timer til skytebanen vår.

 

Skytebaneutvalget