Foredrag om ivaretakelse av felt vilt 25. juni

12.06.2013 20:51

Tirsdag 25. juni kl 19 holder Dagh Bakka i regi av  Røyken og Åros Jeger- og Fiskerforening foredrag om ivaretakelse av felt storvilt:

•Skuddplassering
•Utvomming
•Transport
•Flåing
•Partering
•Mørning
•Lokaler
•Feltkontrollordningen
 
Foredraget finner sted i Skytterhuset på Follestad og det er gratis inngang.
Se  invitasjon.