Gunstig strømavtale for medlemmer

17.06.2015 12:21

NJFF har avtale med   Svorka Energi   på gunstig strømleveranse med prisgaranti for medlemmene. 

Produktet som ligger i avtalen er en variabel kraftpris. Kundens pris garanteres på årlig basis å være en av de 3 billigste, målt mot 25 av landets største leverandører. Referanselisten finner du på Svorka sine nettsider. Garantiperioden regnes fra nyttår til nyttår.

----------------------------

Det er kostnadsfritt og enkelt å bytte til Svorka Energi og kan gjøres her.

Husk å krysse av for "Medlem NJFF" samt å skrive inn "Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening" som lokallag. I tillegg til gunstig strømavtale for medlemmene mottar lokallaget 200,- for hvert medlem som bytter til Svorka Energi.

----------------------------

Som medlem av Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening er du også medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Du har da tilgang til medlemsfordeler NJFF har fremforhandlet.

Styret