Innkalling til årsmøte SHJFF

08.03.2015 22:32

SHJFF avholder ordinær generalforsamling i klubbhuset på Fuglemyr Skytebane mandag 23. mars 2015 kl 18:00.

____________________________________________

AGENDA

  1. Åpning av møtet, valg av møteleder og sekretær
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap og budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Foreningens kontingentandel
  8. Valg
  9. Valg av revisor

____________________________________________________

Saker til behandling må være styre i hende innen 19. mars, og sendes på epost til: sondre.hurum@njff.org   

Det vil bli enkel servering med kaffe og bakverk.

_____________________________________________________

VEL MØTT !

Hilsen Styret