Innkalling til Årsmøte 2018

03.04.2018 19:26

Søndre Hurum JFF avholder ordinær generalforsamling på Tofte Ungdomsskole onsdag 18. april 2018 kl 18:00.

Saker til behandling må være styret i hende senest 11. april og sendes på epost til:  post@shjff.no 

Innkalling og dagsorden finner du her.

Det oppfordres til å stille som kandidat på valget. Vær med og gjør en forskjell  - meld din interesse i skjemaet her.

VEL MØTT !

Hilsen Styret