Innkalling til Årsmøte 2019

15.04.2019 11:03

Søndre Hurum JFF avholder ordinær generalforsamling for medlemmene i klubbhuset på Fuglemyr skytebane tirsdag 30. april 2019 kl 18:00.

Saker til behandling må være styret i hende senest 23. april og sendes på epost til: post@shjff.no

Medlemskontingent for 2019 må være betalt for å kunne avgi stemme i de saker som skal stemmes over på årsmøtet.

Innkalling og dagsorden finner du her.

VEL MØTT !

Hilsen Styret