Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling i SHJFF

28.04.2014 23:03

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i SHJFF onsdag 14. mai kl 19:00 i klubbhuset på Fuglemyr skytebane.

Dette med bakgrunn i at det kreves tillegg i foreningens vedtekter for å oppfylle kravene fra Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Opprettholdelse av registrering i Frivillighetsregisteret er igjen et krav for å motta Grasrotmidler fra Norsk Tipping.

Styret fremlegger også forslag om å tilføye et punkt om styrets sammensetning. 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen finnes her.

Endringsforslagene i vedtektene til behandling finnes her (endringer er gulmarkert).

Hilsen styret