Jaktrapportering til SSB innen 1. mai

02.03.2014 11:44

Det er nå mulig å rapportere jakt og fangstutbytte for jaktåret 2013/2014 til Statistisk Sentralbyrå på siden https://jakt.ssb.no

Rapportfristen er 1. mai. For pålogging bruker du jegernummeret (står på jegeravgiftskortet) og fødselsdatoen din.

Husk at jaktåret går fram til 31.mars. Hvis du har planlagt å delta på jakt eller lisensfelling, må du vente med å rapportere til du er ferdig. 

Styret