Leirdueskyting 2016

20.02.2016 13:10

Mandag 25. april braker det løs med ny sesong på leirdueskyting på Haglebanen ved Røskestadvannet.

Liste med skytetider finnes her.

Prisene opprettholdes fra 2015, info på våre sider her. Følg også med på haglebanens Facebooksider.

Jaktutvalget v / Arnfinn Nilsen