Leirdueskyting - Terminliste 2016

19.03.2016 10:32

Terminliste for leirdueskyting 2016 er klar og finnes her.

Tilleggsskytinger, aktiviteter og evt. endringer vil bli lagt ut på Haglebanens Facebooksider.

Velkommen til ny sesong med oppstart mandag 25. april kl 18 !

 

Jaktutvalget