Leirdueskyting - Terminliste 2019

24.03.2019 15:07

Terminliste for leirdueskyting 2019 er klar og finnes her.

Tilleggsskytinger, aktiviteter og evt. endringer vil bli lagt ut på Haglebanens Facebooksider.

Velkommen til ny sesong med oppstart mandag 6. mai kl 18 !

Styret