Ny leder av baneutvalget på Fuglemyr

10.09.2014 23:56

Sigurd Hesthaug tar over jobben som leder av baneutvalget/samarbeidsutvalget på Fuglemyr skytebaneanlegg. Han er konstituert frem til neste årsmøte hvor endelig valg blir foretatt. Det er et enstemmig styre i SHJFF som ønsker Sigurd velkommen i dette viktige vervet. Vervet har også styremedlemsplass i SHJFF.  

Sigurd har gjennom en årrekke vært en ressursperson og bidragsyter i foreningens arbeid, og drives av interessen for skytetrening, jakt og friluft. I tillegg kjenner han våre samarbeidspartnere på Fuglemyr godt, noe som er vesentlig for kontiunitet og god dialog. Engasjerte mennesker er alltid velkomne i våre verv, og vi gleder oss til å jobbe videre sammen med Sigurd!

Styret i SHJFF retter samtidig en STOR takk til Øivind Werner for den formidable innsatsen han har nedlagt på Fuglemyr helt fra starten av skytebaneeventyret. Han har stått på og gjort mye av det vi ser Fuglemyr er blitt til i dag. Øivind har bedt om avløsning i forbindelse med hans satsing på sin forretning på Hurum, noe som forståelig nok krever mye tid. Takk for fantastisk innsats og resultatene vi nå ser på Fuglemyr Øivind !

Hilsen styret