Nye ledere i Hytteutvalget og Jaktutvalget

03.09.2013 21:09

Harald Larsen og Anders Wear har anmodet styret om fratredelse fra sine lederverv i respektive Hytteutvalget og Jaktutvalget. Styret har etterkommet anmodningene og instilt Geir Roger Engene som konstituert leder av Hytteutvalget og Arnfinn Nilsen som konstituert leder av Jaktutvalget frem til årsmøtet i 2014.

Styret takker på vegne av medlemmene for Harald og Anders sin innsats i foreningen og ønsker samtidig Geir Roger og Arnfinn velkomne i sin nye verv !

Styret