Nytt terreng for småviltjakt

12.09.2013 22:14

SHJFF har nå inngått ytterligere en kontrakt om småviltjakt på Hurum. Denne gangen med grunneier Hans Thorn Wittussen.

Avtalen omfatter ikke rådyrjakt.
All jakt må foregå innenfor jakttidsramme, og småviltkort og vilttrygd må være betalt før jakt kan utøves i terrenget.
Oppdatert kart over jaktområder

Hilsen styret