Oppdaterte kart over jaktterreng SHJFF

10.08.2013 13:19

Det er nå utarbeidet oppdaterte kart over foreningens jaktterreng. Disse er også lagt ut under "JAKT" på disse nettsidene.

Vær oppmerksom på at jaktterrenget i Graver finnes på 2 sider. Det vil arbeides med å "forfine" kartene ytterligere fremover. Det er viktig at det gis  tilbakemeldinger hvis det oppdages feil i kartene.

Styret