Opplæringsjakt på rådyr i Hurum 1.-2. november

07.09.2014 23:08

Søndre Hurum JFF i samarbeid med Nordre Hurum JFF inviterer til opplæringsjakt på rådyr helgen 1.-2. november 2014.

Det vil bli mulighet for å ankomme fredag kveld og overnatte i klubbhuset eller lavvo på Fuglemyr skytebaneanlegg. Det samme gjelder for lørdag til søndag.

Jakten foregår på lørdag og søndag. Noen enkle fellesmåltider vil bli tilrettelagt. Mer detaljert program vil bli sendt ut / lagt ut  senere. Fuglemyr skytebaneanlegg vil bli benyttet som utgangspunkt for aktivitetene. Statskog har gitt fellingstillatelser på rådyr til formålet denne helgen.

Arrangementet er etterspurt og pågangen kan bli stor. I så fall vil vi måtte sette begrensinger på antall deltagere ift. instruktørressurser. Ved overbooking vil de som deltok og besto årets Jegerprøvekurs i regi av Søndre eller Nordre JFF bli tildelt prioritet.

Påmelding og betaling gjøres på:  www.deltager.no/raadyr2014

Deltakelse koster kr. 250 pr. person og påmeldingsfrist er 15 oktober.

Les forøvrig nederst på vår side Jakt om "Forutsetningene for å drive jakt". Nedre aldersgrense for å delta med våpen (også hagle) på opplæringsjakten er 16 år, forutsatt tillatelse fra foresatte.

Velkommen til en spennende jakthelg sammen med andre!

Hilsen styret