Pål Søbye og Line Johansen aktivt inn i Fylkeslaget

12.04.2014 10:07

Pål Søbye,  leder i SHJFF, er valgt til leder av Buskerud fylkeslag i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). 

Det har stor nytteverdi i foreningens arbeid å kunne utveksle erfaringer og kunnskap og være synlig i de interessemiljøene vi tilhører. Fylkeslaget er et viktig organ i arbeidet rundt foreningenes fellesinteresser, samt en møteplass der dilalog og samarbeidsmuligheter skapes, sier Pål Søbye.

Line Johansen, kasserer og kvinnekontakt i SHJFF, er valgt til kvinnerepresentant i NJFF Buskerud. Line ønsker mer fokus på jenters arbeid og aktivitet i lokalforeninger og på fylkesbasis. Hun har allerede laget en strategiplan for alle lokallag i Buskerud.

Gratulerer og lykke til med tillitsvervene Line og Pål ! .... og fjær i hatten til SHJFF for å få frem lokale helter til viktig arbeid.

Styret