SHJFF 70 år!

30.03.2017 20:13

Søndre Hurum JFF har 70 års jubileim i år. Det skal selvsagt markeres. 
Det skal opprettes festkomite og de som har lyst til å sette sitt preg på arrangementet og bidra kan melde sin interesse til:

Simon Cederholm:   cederho@gmail.co

....eller på facebook.

Hilsen Styret