SHJFF stevnet for Drammen Tingrett

29.09.2018 22:36

Søndre Hurum JFF er stevnet for Drammen Tingrett av jaktlaget som ble vedtatt suspendert av styret og årsmøtet etter jaktovertredelse i Graverterrenget 3. des 2017. 

Saksøkere i jaktlaget består av: Trond Pettersen, Raymond Bakken, Einar Andreassen, Odd Erling Steen-Andreassen, Harald Larsen, Roy Tulluan og Kjell Arne Sotnedal.

Bakgrunnen for stevningen er at beslutningen tatt av styret i SHJFF, samt årsmøtets klare flertall i ankesaken, anses som feilaktig av disse.

Styret vil møte i Drammen Tingrett og argumentere for foreningens og medlemmenes standpunkt i saken.
Det er nylig avholdt møte med foreningens advokat og øvrige ledere i Norges Jeger og Fiskerforbund. Forholdet vil bli håndtert riktig og formelt i prosessen fremover, og ut i fra det motpart prosederer.

Foreningens tilsvar til saksøkers stevning skal møtes innen 9. oktober.
Det vil ikke bli inngått rettsmegling, da saken er klar for begge parter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Pål Søbye eller Anders Olaussen.

Styret