Skyteforbud på skytebanene pga. brannfare

02.08.2018 17:27

Brannvesenet har gitt totalforbud for skyting på alle våre skytebaner pga. brannfare. Dette gjelder både Fuglemyr skytebane og haglebanen ved Røskestadvannet.

Forbudet gjelder inntil oppheving blir varslet.

Styret