Søknad rådyrløyve 2019

11.06.2019 14:36

Det kan nå søkes om fellingstillatelse på rådyr for 2019 i de terreng SHJFF disponerer. 

Søknadsfrist er satt til 23. juni, og søknadsskjema på web finnes her.

Kun medlemmer (ikke sidemedlemmer) i Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening med fast bopel på Hurum kan søke fellingstillatelse. 

Trekning vil skje etter gjeldende regler, og dato for trekning vil bli publisert.

Styret