Søksmål mot SHJFF vedr. jaktovertredelse trukket

26.10.2018 14:06

Saksøkerne, bestående av jaktlaget som i årsmøtet 2018 ble vedtatt tidsbegrenset utestengt, har begjært sitt søksmål mot SHJFF trukket fra Drammen Tingrett. Dette etter at SHJFF ga sitt tilsvar til stevningen. 

I prosesskrivet fra saksøkeres advokat ble SHJFF krevd for dekning av motparts saksomkostninger. SHJFF sin advokat tok kontakt for avklare riktigheten av påstanden, og mottok deretter nytt prosesskriv med krav om at "partene dekker sine egne sakskostnader".

Når søksmålet er trukket, anses saken som vunnet av den andre part. Som følge av dette, og den økonomiske belastningen SHJFF er påført, vil styret på vegne av alle i foreningen kreve sakskostnadene dekket i sin helhet av motpart.

Vi håper at denne saken nå kan legges bort, slik at vi alle i og utenfor SHJFF kan gå videre med positivitet og muligheter i sammen.

Styret