Kjennelse fra Drammen Tingrett i søksmål mot SHJFF

01.11.2018 20:59

Kjennelse i saken "Ulovlig felling av rådyr på Graver":

Etter at saksøkerne trakk sin sak vedrørende "Ulovlig fellig av rådyr i Graverterrenget" , har Drammen Tingrett 30.10.18 idømt saksøkerne å betale SHJFF sine saksomkostninger i sin helhet.

Fristen for motpart til å anke kjennelsen er 1 måned.

Styret