Tildeling av rådyrløyver SHJFF 2013

08.08.2013 21:00

Åpen trekning av rådyrøyver etter mottatte søknader ble gjennomført 8. august kl. 18 på Fuglemyr. Se resultatet av trekningen med tilhørende informasjon her.

Terrengene er som tidligere år overbooket iflg. oversikten, men det finnes ett ledig dyr på vernet skog som følge av mulighet for overbooking også her. SHJFF forbeholder seg retten til å stenge jakten i de terreng der fellingskvoten er nådd. Dette skjer sjeldent.

Løyve forutsetter betalt jaktkort og jegeravgift. Betaling for jaktkort og løyve må være i orden før løyve hentes/leveres.

Pris jaktkort (grunnkort småvilt): 450,-

Pris pr. rådyrløyve: 750,-

Jaktkort og tildelte rådyrløyver kan hentes hos leder i Jaktutvalget:
Anders Wear    
Sundbyveien 19 (Berger gård), 3490 Klokkarstua
Tel: 916 303 89 (Ring og avtal før henting)
     
Tidligste henting av løyve for rådyrbukk er fredag 9. august etter kl 16:00

  Frist for betaling / henting av ordinære rådyrløyver er 20. september 2013.

Innbetaling til:

Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening
Postboks 24, 3480 FILTVET
Bankkonto:   2240 60 55357