Tildeling av rådyrløyver 2015

18.06.2015 23:00

Trekning av rådyrløyver etter mottatte søknader ble gjennomført 18. juni kl. 18 på Fuglemyr. Se resultatet av trekningen med tilhørende informasjon her.

SHJFF forbeholder seg retten til å stenge jakten i de terreng der fellingskvoten er nådd. 

Løyve forutsetter jaktkort (grunnkort), betalt jegeravgift samt dokumentert ettersøksavtale.

Løyve og jaktkort må betales med bankkort i kortterminal ved avhenting.

Pris jaktkort (grunnkort småvilt): 450,-

Pris rådyrløyve: 750,-

Jaktkort og tildelte rådyrløyver kan hentes hos leder i Jaktutvalget:
Arnfinn Nilsen

Tyristubben 9, 3482 Tofte 

Tel: 96 04 15 16 (Ring/SMS og avtal før henting)

Seneste henting av løyve for rådyrbukk er onsdag 5. august

Frist for henting av ordinære rådyrløyver er søndag 20. september.

Hilsen Styret