Tildeling av rådyrløyver 2016

22.06.2016 20:41

Trekning av rådyrløyver etter mottatte søknader ble gjennomført 21. juni kl. 19 på Fuglemyr. Se resultatet av trekningen med tilhørende informasjon her.

SHJFF forbeholder seg retten til å stenge jakten i de terreng der fellingskvoten er nådd. 

Løyve forutsetter betalt rådyrløyve via bank, kjøpt jaktkort på Inatur.no, betalt jegeravgift samt ettersøksavtale. 

Løyve for bukkejakt forutsetter i tillegg avlagt storviltprøve for riflevåpen.

Det må fremvises kvitteringer/dokumentasjon ved henting av rådyrløyve.

-------------------------------------------

Pris jaktkort (grunnkort småvilt): 450,-

Pris rådyrløyve: 750,-

Jaktkort og tildelte rådyrløyver kan hentes hos leder i Jaktutvalget:
Robin Vang

Killingstadveien 3, Klokkarstua    

Tel: 92 45 60 18 (ring/SMS og avtal før henting)

NB! nye frister for avhenting er 9. august for bukkeløyve og 24. september for ordinærløyve.

Hilsen Jaktutvalget