Tildeling av rådyrløyver SHJFF 2014

19.06.2014 23:24

Trekning av rådyrløyver etter mottatte søknader ble gjennomført 19. juni kl. 19 på Fuglemyr. Se resultatet av trekningen med tilhørende informasjon her.

SHJFF forbeholder seg retten til å stenge jakten i de terreng der fellingskvoten er nådd. 

Løyve forutsetter jaktkort (grunnkort), betalt jegeravgift samt dokumentert ettersøksavtale.

Løyve og jaktkort må betales med bankkort i kortterminal ved avhenting.

Pris jaktkort (grunnkort småvilt): 450,-

Pris rådyrløyve: 750,-

Jaktkort og tildelte rådyrløyver kan hentes hos leder i Jaktutvalget:
Arnfinn Nilsen

Tyristubben 9, 3482 Tofte 

Tel: 96 04 15 16 (Ring/SMS og avtal før henting)

Seneste henting av løyve for rådyrbukk er onsdag 9. august

Frist for henting av ordinære rådyrløyver er søndag 21. september.

Hilsen Styret