Tilleggstildeling rådyrløyver 2017

26.09.2017 09:11

Bukkejakta er nå avsluttet og tilleggstildelinger iht. forhåndstrekningen 19/6-17 er gjennomført. Tilleggstildelingen  har fulgt samme prinsipp som ved hovedtrekning.
Totalt 9 rådyrløyver overføres ordinær rådyrjakt i tillegg til hovedtrekningen for sesongen 2017.
Oversikt på rådyrjegere i de ulike terrengene i høst, sammen med tilleggstildelingen finnes her.

De som har fått tilleggstildeling vil få tilsendt egen epost med info om det praktiske rundt dette.

Vi har bevisst her lagt ut oversikt med navn og telefonnummer til jegerne for at det skal bli enkelt å kommunisere, avklare samjakt og ikke minst organisere lagjakt!

Lykke til med høstens eventyr!

Styret