Tilleggstildeling rådyrløyver 2018

25.09.2018 11:55

Bukkejakta er nå avsluttet og tilleggstildelinger iht. forhåndstrekningen 25/6-18 er gjennomført. Tildelingen har fulgt samme prinsipp som ved hovedtrekning.

Totalt 8 nye tildelinger av rådyrløyver er gjort med bakgrunn i løyver som er blitt frasagt, samt dyr som ikke er felt i bukkejakta.

Oppdatert oversikt over rådyrjegere i de ulike terrengene i høst finnes her.

De som har fått tilleggstildeling vil få tilsendt egen epost med info om dette.

Lykke til med høstens eventyr!

Styret