Tilleggskort rådyr

04.09.2017 22:32

Info til høstens rådyrjegere i ordinærjakta:

Tidligere har rådyrjegere i ordinærjakta hatt anledning til å ta med seg gjester i jaktutøvelsen, også ikke-medlemmer. Disse måtte da innløse gjestekort på småvilt. Som kjent ble gjestejegerkortet på småvilt i år fjernet med formål om å spare skogsfugl og hare.

For å opprettholde ordningen med gjestejegere i ordinærjakta, er det nå åpnet mulighet for kjøp av tilleggskort på Inatur.no:

https://www.inatur.no/jakt/5511d581e4b019149ec4ea82/smaviltjakt-for-medlemmer-i-sondre-hurum-jff-tilleggskort-radyr

… eller søk på «Hurum» på Inatur, og du vil finne salgssiden. 

Det er opprettet følgende ordning:

  1. Dagskort kr. 100,-
  2. 2-dagers kort kr. 150,-
  3. Ukeskort kr. 450,-

….Gjelder fra den dato som velges.

  • Tilleggskortet på rådyr kan kjøpes av medlemmer og ikke medlemmer.
  • Kortet gjelder kun i samjakt med jeger som har fått tildelt rådyrløyve i Søndre Hurum JFF og vedkommendes fellingsrett, og gir ikke rett til felling av et ekstra dyr.
  • Kortet gir ikke rett til å felle småvilt.
  • Medlemmer av SHJFF som har kjøpt småviltkortet behøver ikke å løse tilleggskort på rådyr for å delta tilsvarende i rådyrjakta.

GOD JAKT!

Styret