Tilleggstrekning av rådyrløyver i terreng Rødby 2015

30.07.2015 16:54

Tilleggstrekning av rådyrløyver i terreng Rødby ble gjennomført i dag. De som ikke ble tildelt fellingstillatelse i trekningen i juni fikk mulighet til å søke på disse ekstra løyvene som resultat av jaktutvalgets avtale med grunneier Rødby Søndre i etterkant.

Resultatet av trekningen med tilhørende informasjon finnes her.

SHJFF forbeholder seg retten til å stenge jakten i de terreng der fellingskvoten er nådd. 

Løyve forutsetter jaktkort (grunnkort), betalt jegeravgift samt dokumentert ettersøksavtale.

Løyve og jaktkort må betales med bankkort i kortterminal ved avhenting.

Pris jaktkort (grunnkort småvilt): 450,-

Pris rådyrløyve: 750,-

Jaktkort og tildelte rådyrløyver kan hentes hos leder i Jaktutvalget:
Arnfinn Nilsen

Tyristubben 9, 3482 Tofte 

Tel: 96 04 15 16 (Ring/SMS og avtal før henting)

Seneste henting av løyve for rådyrbukk er onsdag 5. august

Frist for henting av ordinære rådyrløyver er søndag 20. september.

Hilsen Jaktuvalget v/ Arnfinn Nilsen