Vinn utstyr på skyte- og fiskeaktiviteter i 2015

28.03.2015 10:12

Som medlem i Søndre Hurum JFF eller annen lokalforening i NJFF Buskerud har du nå mulighet til å vinne gavekort på dine fiske- og skyteaktiviteter.

Det ønskes å stimulere til mer aktivitet blant både fiskere og jegere i fylket, og NJFF Buskerud vil derfor trekke 3 gavekort på utstyr for kr 10 000,- fra Noroco (fiskeutstyr) og Jaktdepotet (for jegeren/skytteren), blant fiskere og skyttere som leverer inn deltagerkort til fylkeslaget innen 31. desember.

Kravene til å være med i trekningen er:

Du må være medlem i en av NJFFs lokalforeninger i Buskerud

og enten:

  • Delta i minst 4 fiskeaktiviteter i løpet av 2015. Aktivitetene må være organisert i NJFF-regi, og de må omfatte praktisk fiskeutøvelse; eksempelvis fiskekonkurranser, fiskedager, familiedager, Fiskesommer-arrangement eller praktiske fiskekurs.
    eller:
  • Skyte minst 100 skudd på riflebane fordelt på minst 5 kvelder i løpet av 2015.
    eller:
  • Skyte minst 200 skudd på haglebane fordelt på minst 5 kvelder i løpet av 2015.

Deltakelse på arrangement og på skytebanen må dokumenteres med attestasjon fra arrangementsansvarlig eller skyteansvarlig. Fiskekonkurranser kan dokumenteres med en resultatliste.

Deltakerkort finner du her.

Deltakerkortet må sendes innen 31.12.2015 til NJFF Buskerud på adressen buskerud@njff.org eller Foss gård, 3403 Lier.

Lykke til!

Styret