Leirdueskyting 2015 - terminliste

19.02.2015 22:33

Terminliste for leirdueskyting 2015 er nå klar og finnes her.

Tilleggsskytinger, aktiviteter og evt. endringer vil bli lagt ut på Haglebanens Facebooksider.

Velkommen til ny sesong med oppstart mandag 27. april kl 18 !

-------------

NB! Det blir tjuvstart på sesongen med skyting på banen førstkommende lørdag 21/2 fra kl 11. .... og fyr i bålpanna.

-------------

Hilsen Jaktutvalget v/ Arnfinn Nilsen