Fiske i Hurum

Velkommen til fine fiskeopplevelser i Hurum. Flott natur og gode fiskemuligheter gjør at du absolutt bør legge din neste fisketur til Hurum.

Fiskebestand

Rødvann: Etter over 30 år med kultivering har vannet fått en stor stamme av flott ørret. Vekten ligger fra 100-400 g, men fisk over kiloen er blitt tatt på stang. ( Sies det :P ) 

Langvann: Vannet har en stor bestand av abbor med fisk over 1 kg. Det har i de senere årene blitt satt ut stor ørret i vannet. Disse har vokst meget raskt og vannet har fisk godt over 1 kg i dag. Fisken har en meget god kondisjonsfaktor. Her er også en begrenset stamme av Bekkerøye. Den har reprodusert seg etter utsetting tidlig på 80-tallet. Her svømmer prakteksemplarer i dypet på godt over 1 kg. 

Røskestadvann: Det bli fjernet ca. 3000 abbor fra vannet hvert år med ruser. Her svømmer det også eksemplarer på godt over 1 kg. Ørreten i vannet ble sluppet ut for første gang for 10 år siden. Stor fisk med vekt fra 0,3 til 2,5 kg. Siden har det blitt satt ut noen hundre store fisker hvert år. Her svømmer de virkelige store drømmefiskene ute blant vannliljene.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Hurum ligger en times kjøring fra Oslo og en halvtime fra Drammen. Fra Drøbak-siden bruker du ca. en halvtime. Alle vannene er lett tilgjengelige.

Fiskekort kan kjøpes på inatur.no

 

2014 var Sportsfiskets år. Les NJFFs avis "Under overflaten".

 

Fiskeregler

1. Gjelder følgende vann: Rødvannet, Røsvannet, Langevann, Røskestadvannet, S. Sandungen, Ø. Verpentjern, N. Verpentjern, Svartvann (Klokkarstua), Svartvann (Storsand), Hestehagadammen og Mellomdammen.

2. Alle som fisker i våre vann skal ha løst fiskekort. Personer under 16 år fisker gratis.

3. Sesongkort gjelder fra 1.1 til 31.12. Ved kontroll plikter alle å vise fiskekort.

4. Det er kun tillatt med stangfiske fra land og isfiske, men det er tillatt med fiske fra båt/kano i Langevann og Rødvann. PÅHENGSMOTOR BENSIN/ELDREVET ER IKKE TILLATT!

5. Ørret og bekkerøye er fredet fom. 15. september tom. 30. november.

6. Ved ulovlig fiske mister man retten til alt fiske for ett år. Ved gjentagelse politianmeldelse.

7. For store Sandungen gjelder følgende særregeler, men kun for medlemmer i SHJFF/NHJFF: Bruk av båt samt anvendelse av dorg/sluksnøre er tillatt. Rusefiske etter abbor og gjedde er tillatt. Stang/pilkefiske etter røye er tillatt på gyteplasser i gytetiden. Garnfiske er tillatt i tiden 1.4 til 31.5 og 1.8 til 31.8. Maskestørrelsen skal ikke være mindre enn 12 omfar (2" stolpe). Foreningen disponerer ikke fiskerettighetene til Inger Rokkestad.

8. Dispensasjon fra disse regler kan gis i forbindelse med fiskekultiveringsarbeid og fiskestellutvalgene utsteder i så fall skriftlig tillatelse som må forevises på forlangende.

Fiskeregler i pdf

Tips

Ta gjerne en tur innover vannene med kano eller kajakk. Start turen over Røskestadvannet, bær opp til Langvann og gli innover mot demningen på Rødvannet, bær opp til Rødvannet og padl innover. Det er lov å fiske fra båt (uten motor) i Langvannet og Rødvannet.
 
Det kreves ikke betaling av statlig fiskeravgift  for fiske i innlandsvann. Skal det derimot fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag, eller fiske etter disse artene med faststående redskap i sjøen, må alle som har fylt 16 år betale fiskeravgift.